Miljöpolicy

Vårt miljötänk sträcker sig också utanför rummet, våra möbler uppfyller REACH.
REACH är EU:s nya kemikalielagstiftning och står för Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals.
REACH innebär bland annat att både ämnen som redan finns på marknaden såväl som nya ämnen ska registreras, riskbedömas avseende hälso- och miljöaspekter samt godkännas.